கிருமிநாசினி

  • 84 disinfectant

    84 கிருமிநாசினி

    கிருமிநாசினி குடல் நோய்க்கிரும பாக்டீரியா மற்றும் சுப்பரேட்டிவ் கோக்கியைக் கொல்வது, செயலிழக்கும் வைரஸ் மற்றும் பலவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இந்த தயாரிப்பு பொது பொருள் மேற்பரப்பு, வெள்ளை ஆடை, மருத்துவமனை அசுத்தமான கட்டுரைகள் கிருமி நீக்கம் செய்ய ஏற்றது. 500 கிராம் 84 கிருமிநாசினி முன் 500 கிராம் 84 கிருமிநாசினி தலைகீழ் 84 கிருமிநாசினி பின்வரும் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது: 1. பாஸ்பரஸ் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆரோக்கியம் இல்லாத புதிய சூத்திரம்; 2. கருத்தடை செய்வது மட்டுமல்லாமல், சுத்தமாகவும், தூய்மையாக்கவும் முடியும். 84 ...